Handleiding & probleemoplossing doseergoten DSX

In dit document treft U;

  • Meer informatie over de doseergoot afstellingen
  • Probleemoplossingen van de doseergoten DSX van Stiletto Triltechniek.


Wij raden u aan dit document aandachtig door te lezen.

Bij alle handelingen aan de vibrator raden wij aan de spanning eraf te halen door de hoofdschakelaar uit te zetten.

Wanneer U nog vragen heeft kunt U ons altijd bellen of mailen.
Onze contactgegevens treft U aan op onze contactpagina

Introductie

De lineaire trillers van STILETTO bestaan uit een aandrijfdeel en beweegbaar deel die verbonden zijn door bladveren.
De functie van de trillers is: een object een gerichte trilling te geven zodat producten kunnen worden verplaatst.
Het beweegbare deel is uitgerust met een constructie die voorzien is van gaten voor een vestiging van een doseergoot of doseerbuis

Inspectie

Allereerst, kijk zorgvuldig de triller bij het openen van de verpakking na en verzeker u ervan dat er geen enkele beschadiging is opgetreden gedurende het transport. Als u op één of andere manier een beschadiging opmerkt, neem dan contact op met STILETTO.

Afmetingen:

TypeGewichtABCDEFGHIn trilling te brengen gewicht
DSX-1 4.6 Kg245111781152075Zie tek.Zie tek.0-2 Kg
DSX-213.1 Kg260145128152519075/801422-3 Kg
DSX-319.1 Kg32616414817160120901933-7.5 Kg
DSX-426.2 Kg33517517818270120100/1201957.5-10 Kg

Installatie

Opgelet : til nooit het voetstuk via het beweegbare deel op, omdat deze afgesteld is door STILETTO. Ontregeling van het geheel kan dan het gevolg zijn.

De trillers kunnen een maximale objectgewicht aandrijven, zoals aangegeven in het tabel hierboven.
Het is belangrijk dat het ondersteunende frame stevig genoeg is om het trillende geheel te dragen.

Het is van belang dat de geheel aan alle kanten voldoende vrij ligt van de overige machines en
constructies. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat het geheel in de loop
van de tijd iets verder kan zakken, doordat de buffers iets verder ingedrukt worden.
Ook mag het geheel niet nat kan worden. De triller is niet waterdicht (tenzij uitdrukkelijk vermeld).

Monteer de regelkast op een plaats waar de kast niet beschadigd kan worden door andere
machines en ook waar de kast niet nat kan worden. De kast is niet waterdicht (tenzij uitdrukkelijk
vermeld). Water in de regelkast kan een levensgevaarlijke situatie tot gevolg hebben.
De regelkast moet op een trillingsvrije plaats gemonteerd worden waar bediening door de
procesbeheerder eenvoudig mogelijk is en voor eventuele reparaties toegankelijk is.

Opgelet : de netspanning en de frequentie moeten overeen komen met deze aangeduid op het plaatje.

Opgelet : het systeem moet vakkundig geïnstalleerd zijn voordat het in werking gesteld kan worden.

Functie

Aanbevelingen: wijzigingen op de triller of delen daarvan kunnen de triller beschadigen .

STILETTO wijst elke verantwoordelijkheid af wat de prestaties van de triller betreft ten gevolge van een ongeoorloofde wijziging op de triller. Raadpleeg STILETTO alvorens een wijziging aan te brengen aan het systeem.

Opgelet : de regelkast moet gesloten en vergrendeld blijven gedurende de werking van het apparaat.

Alvorens het apparaat aan te zetten draait u de potmeter op “0”. Daarna zet u de schakelaar op positie “1” en de triller zal in werking treden in de laagste stand. Controleer alle externe bouten op de triller. Controleer dat de triller geen aanliggende voorwerpen kan raken.

Aanbevelingen : gedurende de normale werking zal de triller zachtjes werken. Als u een lawaai hoort schakel dan onmiddellijk de triller uit.

Het lawaai is het gevolg van contact tussen elektromagneet en anker. Dit kan serieuze schade berokkenen aan de triller. Zie voor de instructies over de afstelling hier van in “Luchtspleet”.

Controleer of  de triller op de gewenste manier werkt, vul dan de trilgoot met het product dat moet getransporteerd worden en regel de potentiometer op. Nu zal het materiaal zal voortbewegen naar de uitloop.

Luchtspleet

De luchtspleet is de afstand die bestaat tussen de elektromagneet en anker. De juiste afstelling van de luchtspleet is van uitzonderlijk belang voor het goed functioneren van de triller. Indien de luchtspleet op die manier geregeld is dat de oppervlakten van de elektromagneet en het anker te dicht bij elkaar komen, zullen ze met elkaar in aanraking komen en herrie veroorzaken. Indien de luchtspleet zodanig is geregeld dat de tussen ruimte te groot is, dan zou de stroom van de triller kunnen stijgen tot een gevaarlijk niveau en verbranding van de spoel veroorzaken.

Opgelet : de triller niet in werking zetten als zich één van de twee hierboven beschreven gevallen zich voordoen.

De luchtspleet wordt correct afgesteld in de fabriek. Men zal dus zelden een afstelling moeten uitvoeren. Niettemin, mocht de triller worden overbelast of men heeft toch de luchtspleet versteld, dan zou een nieuwe afstelling nodig zijn.

Afstelling van de luchtspleet

Wat de afstelling van de luchtspleet betreft; voer de volgende handelingen uit door gebruik te maken van de figuren 2 en 3 op pagina 8.

 

Draai de moer los (2).

Draai de stelbout aan, clockwise, tot het einde en dus in contact met het anker.

Draai de stelbout anti clockwise, verwijzend naar tabel (1). Bepaal de luchtspleet voor uw triller door de stelbout zoveel toeren te draaien totdat u zo’n luchtspleet bereikt heeft.

Sluit een multimeter aan in serie met de spoel en kies de stroommeting.

Draai de moer vast (2), zodat de afstelbout goed vast zit.

Schakel de triller en de multimeter aan. De stroom mag nu niet hoger zijn dan in tabel (1) is aangegeven, maar de triller mag ook geen herrie maken.

 

Opgelet: de afstelling van de luchtspleet is een delicate procedure en zou enige tijd kunnen vergen.

 

Trilwijdte

De grootte van de trilwijdte is de afstand die de goot aflegt in een volledige cyclus van 1 trilling.
De afstand kan op de volgende wijze afgelezen worden:
De door de kruisende lijnen omvatte zwarte driehoek zal zich ogenschijnlijk verkleinen bij trilling in de aangegeven richting. Ieder streepje dat het kruispunt van de lijnen passeert is gelijk aan 1mm trilwijdte van het object

Afstelling

Het bepalen van het verenpakket (aantal en breedte) is noodzakelijk om het bereik van de triller te kunnen wijzigen.

Opgelet : ontkoppel de triller van de spanning alvorens de veren te vervangen.

Wijzig 1 pakket per keer, te beginnen met het pakket aan de inloopzijde van de goot. Noteer de positie van elk veer, afstandsplaatje en veerklemstrip en verwijder de veerbouten aan de trillerzijde en daarna de veerbouten aan de gootzijde.

Herplaats de veren in de juiste volgorde en monteer de bouten volgens aandraaikoppel in tabel 2 van pagina 7.

Onderhoud

Opgelet : Alvorens met het onderhoud te beginnen, eerst de elektrische voeding uitschakelen.

 

Bepaalde materialen hechten zich vast aan de oppervlakte van de goot en de opeenstapeling in de goot van deze materialen verhoogt het gootgewicht. Als dit gewicht te groot wordt zal dat de gehele afstelling beïnvloeden.

Deze aanslag in de goot moet regelmatig verwijderd worden, controleer dus regelmatig de inwendige goot.

Opgelet: het verenpakket nooit oliën.

 

De aandrijving mag tijdens werking warm aanvoelen maar moet nog wel aanraakbaar blijven.

Ieder teken van overtollige warmte of verbranding van de onderdelen is een voorbode voor problemen.

 

Vanaf de eerste tekens van oververhitting, dient u onmiddellijk onderzoek in te stellen en de oorzaak op te lossen.

Materialenlijst

NummerBenamingOpmerking
1Stelbout voor luchtspleet
2Contramoer van stelbout
3Bouten van de beschermplaat
4Beschermplaat magneethuis
5Magneethuis
6Beweegbaar deel
7Verenmoer
8Verenmoer
9Verenpakket
10Trillingdempers
11Voedingskabel
12Bout voor gootmontage
13Gootmontage

Oplossingen

Indien reparaties noodzakelijk zijn, dient men onmiddellijk zijn voorzorgsmaatregelen te nemen zodat men geen breuken veroorzaakt aan de onderdelen van de triller ten gevolge van het slecht functioneren. Indien u reserve delen bestelt, vermeldt de informatie die u terug kan vinden in deze documentatie.

ProbleemOorzaakOplossing
De triller werkt te traag.De voedingsspanning is lager dan aangewezen is. De eenheid komt in contact met onbuigzame objecten of andere oppervlakten. De werking van de veerplaatjes kan verstoord kunnen zijn. De veerplaatjes werken niet goed. De goot is gescheurd of versleten.Verhoog de voedingsspanning tot de aangewezen spanning. Isoleer de eenheid Verwijder en reinig het pakket plaatjes. Vervangen. Vervangen.
De triller werkt te snel.De voedingsspanning is hoger dan deze die aangewezen is. Te hoge spanningen kunnen stoten veroorzaken.Verlaag de voedingsspanning tot de aangewezen spanning.
Het aandrijf gedeelte werkt niet.De elektronische kaart binnenin het bord werkt niet goed.Vervangen.
De eenheid werkt niet.De voeding komt niet tot bij het bord. De schakelaar of de smeltzekering werken niet goed. De elektronische kaart binnenin het bord werkt niet goed. De spoel van de triller zou verbrand kunnen zijn of sluiting aan aarde. De spoel heeft een kortsluiting De spoel meet geen weerstand.Controleer of er geen onderbreking is op de lijn of gebroken lijnen. Vervangen. Vervangen. Vervangen. Vervangen. Vervangen.

Bent U geinteresseerd in een van onze producten?

Neem contact opof bel +31 (0)20 - 636 05 45