Handleiding & probleemoplossing vibratoren

In dit document treft U;

 • Meer informatie over de vibratorafstellingen
 • Probleemoplossingen van de vibratoren van Stiletto Triltechniek.


Wij raden u aan dit document aandachtig door te lezen.

Bij alle handelingen aan de vibrator raden wij aan de spanning eraf te halen door de hoofdschakelaar uit te zetten.

Wanneer U nog vragen heeft kunt U ons altijd bellen of mailen.
Onze contactgegevens treft U aan op onze contactpagina

TypeIn trilling te brengen gewichtVibrator gewichtAfmeting A (in mm)Afmeting B (in mm)Afmeting C (in mm)
VR 400-6 kg6kg205120185
VR 506-13 kg10 kg300123225
VR 6010-18 kg20 kg300145265
VR 7015-30 kg20 kg408150208
VR 70N30-40 kg25 kg408150280
VR 9040-60 kg46 kg445210365
VR 90N60-85 kg55 kg445210365
VR 10085-110 kg68 kg425230430
VR 200110-150 kg88 kg425315440
VR 300150-190 kg180 kg680335530

Materialenlijst

NummerBenamingOpmerking
ABorgmoeren voor ankerafstelling
BAnkerstel bouten
CLuchtspleet
DAfstelgewichtplaten
EBouten voor elektromagneet
FElektromagneet
GOnderveerbouten
HBeschermkap
IBovenveer bouten
JSluitingen
KAnker
LJuk
MBouten voor afstelgewicht
NMagneethuis
OVeren

Informatie

Een elektromagnetische vibrator bestaat uit een elektromagneet (F) met daar tegenover anker (B).
De luchtspleet ( C ) is de ruimte tussen de magneet en het anker en wordt door een verenpakket (O) op afstand gehouden.

De vibratie wordt veroorzaakt door de spanning naar de elektromagneet.
Deze spanning wordt aan een uitgeschakeld door de frequentie van het lichtnet.
Dus in ons geval 50 Hz. Wanneer de spanning aan is zal de magneet het anker naar zich toe trekken. Wanneer daarna de spanning uit is zal het anker door het veren pakket worden teruggedrukt. Als we dit proces op een 50 Hz. frequentie herhalen krijgen we een vibratie.

Belangrijke onderdelen en informatie van een vibrator

De spoel (F) en anker (K)

De veren (O)

De luchtspleet (C)

Afstelgewicht platen (D)

Een netspanning me een vaste frequentie is nodig voor een goede prestatie.

Maximale aandraai moment bouten
M8 – 27.3 Nm
M10 – 50 Nm
M12 – 80 Nm

Een transportbuis of een transportgoot is afgesteld door STILETTO op het maximale niveau.
Dit houd in dat deze vibratoren hun maximale amplitude krijgen op een veilige manier, zodat de kans op een defect minimaal is.
De afstelgegevens van elke machine worden geregistreerd op een afstelkaart en gearchiveerd.

Als een defect optreed kunnen de originele ontwerp en afstelgegevens van de kaart worden afgelezen door een serie nummer van de vibrator.
Dit serie nummer is in een typeplaatje ingeslagen. Het type is vastgeklonken aan het magneethuis (N).

Afstelpunten door Stiletto

De luchtspleet (C ): waarmee de vibratorstroom wordt ingesteld. Hoe groter de luchtspleet hoe hoger de stroom door de spoelen en hoe kleiner de amplitude van de vibrator. Hoe kleiner de luchtspleet hoe kleiner de stroom door de spoelen en hoe groter de amplitude van de vibrator zal zijn.

De luchtspleet word zo afgesteld dat de maximale stroom niet wordt overschreden en dat het anker de elektromagneet niet raakt tijdens vibratie.
De luchtspleet wordt gemeten met voelermaten en dient over het gehele magneetoppervlak gelijk te zijn.

De stroom die door de spoelen gaat moet worden gemeten met een draaispoelmeter. Andere meters geven een miswijzing door de pulserende gelijkspanning waar de vibrator op werkt. De horizontale en verticale trilwijdte worden gemeten met een trilwijdtemeter. Dit instrument kan een trilwijdte van maximaal 3mm meten, wat ruim voldoende is voor onze toepassing.

De trilwijdte van de juk (L) word door middel van een vectorplaatje gemeten en afgelezen op een schaal van 0 tot 7 mm. Dit plaatje is bevestigt op de juk.
De trilwijdte van de juk mag niet boven een bepaalde maximum gaan.
Dit is om veren breuk te voorkomen.

De elektrische spanning op de spoelaansluitingen van de elektromagneet bepaalt de aantrekkingskracht op de anker en hiermee de afstand die het anker af kan leggen. Dit heet de trilwijdte. Deze spanning kan verhoogd en verlaagd worden door de potmeters van de regeling te verdraaien.

Indien er meet afstelgewichtplaten (D) op de juk worden geplaatst zal de trilwijdte toenemen en de stroomopname door de spoel zal afnemen. De trilgoot, trilbuis of triltafel zal gevoeliger worden voor productgewicht in/ op het apparaat wanneer er meer afstelgewichtplaten op het juk gemonteerd worden.

Reparatieprocedure

Defecten

Indien tijdens de werking van uw transportgoot of – buis er iets voordoet wat voorheen niet het geval was dan is het raadzaam enige controles uit te voer om defecten te voorkomen of op te lossen.

Bekende defecten:

 • Kabel breuk
 • Veren breuk
 • Defecte elektromagneet
 • Gebroken ankerstelbouten
 • Verminderde transportcapaciteit
 • Verhoogt geluidniveau van de vibrator
 • Uitval van de zekering
 • Trilwijdte regeling niet meer mogelijk

Uitval van de zekering duidt op een verhoogde stroomopname van de elektromagneet.

 

Mogelijke oorzaken:

 • Een veer staat op breken waardoor de trilwijdte van de vibrator groter wordt.|
 • De spoel staat op het punt van doorbraden
 • Kabelbreuk tussen regelkast en vibrator

 

Reparatieprocedure:

 • Meet de stroom van elke vibrator afzonderlijk zodat de spoel, welke de problemen veroorzaakt, bekend wordt
 • Verwijder de beschermkap (H)
 • Controleer de veren op scheuren
 • Controleer de elektromagneet op zijn specifieke ohmse weerstand
 • Indien er een veer gebroken is dient deze vervangen te worden door een nieuwe

 

Verhoogd vibratorgeluid

Mogelijke oorzaken:

 • verenbreuk
 • gebroken ankerstelbouten
 • losse onderdelen in de vibrator

 

Bij verenbreuk

De gebroken veer vervangen door aan 1 zijde alle veerbouten (G) (I) los te maken (niet uit te nemen).
De veerbouten van de gebroken veer wel uitnemen.
Vervolgens de veer vervangen en bouten terugplaatsen. De veerbouten dienen met een moment sleutel te worden aangedraaid met het maximaal toegestane aandraaimoment.
Controleer vervolgens u de luchtspleet en past die eventueel aan.

 

Bij een gebroken ankerstelbout

Alle ankerstelbouten (B) vervangen en de luchtspleet instellen op de bepaalde waarde.
Losse onderdelen die in de vibrator liggen verwijderen.

 

Minder transportcapaciteit

Mogelijke oorzaken

 • verenbreuk
 • breuk in de buis/goot/tafel-constructie
 • kabel breuk van 1 van de vibratoren. (Indien meerdere vibratoren op 1 object)
 • defect van 1 van de vibratoren.  (indien meerdere vibratoren op 1 object)
 • vervuiling in de buis/goot
 • indien wijzigingen, controles en/of reparaties aan vibratoren zijn uitgevoerd dient men altijd de gegevens van de machinekaart na te kijken en te controleren.

 

Trilwijdteregeling niet meer mogelijk

Mogelijke oorzaken

 • de triac op de regeling is defect
 • de stuurprint is defect

 

Aflezen van het vectorplaatje

De door de kruisende lijnen omvatte zwarte driehoeken zal zich ogenschijnlijk verkleinen bij trilling in de aangegeven richting.
Iedere streepje dat het kruispunt van de lijnen passeert is gelijk aan 1mm. Trilwijdte van het object.

Vervangen van een magneet kern met spoel

Volg de onderstaande stappen:

 • Verwijder beschermkap (H) door de klemmen (J) open de klappen
 • Alvorens de magneet uit de vibrator te nemen dient u eerst de luchtspleet (C ) tussen de magneet (F) en anker(K) te meten.
  Meet op 0.1mm nauwkeurig
 • Draai nu de bouten (G) uit het magneethuis (N) waarmee de veren (O) aan het magneethuis bevestigt zijn.
  LET OP DAT ONDERDELEN D,L,K, EN O MOETEN WORDEN OPGEVANGEN DAAR DEZE NU IN Z’N GEHEEL LOSKOMEN.
 • Schroef vervolgens kabelwartel die de kabel die de kabel door het magneethuiswand leidt los
 • Nu de bevestigingsbouten (E) verwijderen. LET OP DAT ELEKTROMAGNEET MOETEN WORDEN OPGEVANGEN DAAR DEZE NU IN Z’N GEHEEL LOSKOMEN.
 • Haal de elektromagneet met de kabel eruit
 • Trek de kabel door de kabelwartel heen en draai de kabelwartel vast voor een goede afdichting
 • Plaats vervolgens de nieuwe magneet in het magneethuis (N) en draai de bevestiging bouten (E) weer goed aan met het aangegeven N/M (bij belangrijke informatie aangeven)
 • Monteer de onderdelen D,L,K en O weer terug op hun positie het is hierbij belangrijk dat de veren (O) weer haaks in het magneethuis (N) worden geplaatst
 • Meet de luchtspleet (C ) weer op
 • Is de luchtspleet (C ) niet meer op de juiste afstand dan moeten de borgmoeren (A) losgedraaid worden.
 • Vervolgens kan d.m.v. het in of uitdraaien van de ankerstelbouten (B) de luchtspleet op de juiste waarde worden ingesteld.
 • Elke afstelbout dient hetzelfde verdraaid te worden om de luchtspleet over het gehele vlak gelijk te houden
 • Is de juiste afstand bereikt, dan kunnen de borgmoeren weer worden vastgedraaid
 • Monteer de beschermkap (H) terug op het magneethuis (N)
 • Sluit de vibrator aan op de regeling, nu is deze weer  klaar voor gebruik.

De luchtspleet kan voor elke vibrator anders zijn

 • Indien de luchtspleet niet bekent is dan dient men met een AMPEREMETER (draaistroommeter of multimeter)
 • DUS GEEN AMEPERETANG de stroom te meten.
 • Door het verstellen van de luchtspleet versteld men ook de stroom opname
 • Als de luchtspleet te klein wordt ingesteld zal de goot herrie gaan maken bij maximaal transport
 • Als de luchtspleet te groot word ingesteld zal de stroom te hoog zijn die door de spoel gaat
 • Hiertussen zal dan een goed evenwicht gezocht moeten worden
 • De gemeten stoom mag nooit de op het typeplaatje vermelde waarde overschrijden

Bent U geinteresseerd in een van onze producten?

Neem contact opof bel +31 (0)20 - 636 05 45