Doseren van zeeppoeder

Een zeepfabrikant van Nederlandse origine, maakt sinds jaar en dag zeep, zeeppoeders en vaatwastabletten. Door de groeiende vraag naar deze tabletten werd het noodzakelijk een geheel nieuwe weeg-, meng- en afvullijn te bouwen om de productiecapaciteit aanzienlijk te kunnen verhogen.

Hiervoor heeft de zeepfabrikant, een ingenieursbureau gevraagd een oplossing te bedenken. Het ingenieursbureau heeft daarop Stiletto Triltechniek gevraagd het horizontale transport en het doseren te verzorgen.

De verschillende poeders, die samen een mengsel moeten gaan vormen, worden aangevoerd in een big-bag (1, zie schema). Elk poeder wordt in z’n eigen voorraadsilo (2) gestort om vervolgens door een Stiletto transportbuis (3) naar een weegbunker (4) gedoseerd te worden. Een bepaalde hoeveelheid poeder wordt afgewogen, waarna de dosering stopt. Onder de weegbunker hangt een transportgoot (5) die de bunker lost en het poeder in een bakjeselevator (6) transporteert.

De transportbuizen en goten zijn met de silo, bunker en bakjeselevator verbonden d.m.v. flexibele manchetten voor een stofvrij transport.

De transportbuizen die onder de voorraadsilo’s zijn geplaatst hebben een keuzemogelijkheid voor de gewenste transportrichting. In de normale productie zal de buis naar de weegbunker transporteren. Indien van receptuur gewisseld gaat worden zal het poeder dat nog in de voorraadsilo zit weer in een big-bag (7) opgeslagen moeten worden. Hiervoor wordt door het bedienen van een relais, de transportrichting van de buis gewijzigd en wordt het poeder uit de silo naar een big-bag getransporteerd.

Uitwendig is alle apparatuur minimaal geschikt voor een ATEX 22 zone en inwendig voor een ATEX 21 zone. De ATEX richtlijn is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Door het gebruik van afgesloten transportbuizen en goten is een stofvrij transport mogelijk. De deksels van de buizen zijn scharnierbaar en er zijn geen inwendige constructies aanwezig zodat reiniging eenvoudig is. Door het gebruik van triltransport treedt geen productbeschadiging op.

Bent U geinteresseerd in een van onze producten?

Neem contact opof bel +31 (0)20 - 636 05 45